Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Noutati


În iunie 2010, la summitul G20 de la Toronto a fost lansat Parteneriatul global pentru incluziune financiară. Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional  și Biroul Internațional al Muncii și-au orientat programele lor spre aspecte legate de incluziunea financiară ca o condiție esențială pentru crearea de locuri de muncă și generarea de venituri. De asemenea, Comisia Europeană, în colaborare cu Banca Europeană de Investiții, au stabilit numeroase programe, precum "Jasmine" și ”Progress”, pentru a sprijini instituțiile de microfinanțare și pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială. Mai recent, în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii adoptată în 2010, Comisia Europeană a cerut statelor membre, printre alte recomandări, necesitatea  de  a"dezvolta strategii concrete pentru inovare socială, cum ar fi parteneriatul public privat,  ce asigură un sprijin financiar adecvat și previzibil, inclusiv de microfinanțare "(Comisia Europeană, 2013, p. 12). Se vrea astfel atingerea obiectivului de a ridica cel puțin 20 de milioane de persoane din sărăcie și excluziune socială și creșterea posibilității de ocupare a populației în vârstă de 20-64 de ani la 75%.
Prin urmare, microfinanțarea se confruntă cu provocări reale în scopul de a contribui la obiectivele de realizare a strategiei 2020. Va fi ea capabilă să ofere impactul așteptat în ce  privește incluziunea financiară și socială? 
Evaluarea impactului microfinanțării necesită conțientizarea faptului că "microfinanțare" este un termen generic pentru o mare varietate de produse și servicii.  Acesta acoperă domenii ca micro-creditare,   micro-economie,  micro-garanție și micro-asigurare în timp ce în fiecare dintre aceste sub-categorii serviciile furnizate diferă în ce privește caracteristicile lor, costuri,  public țintă și contextul instituțional în care acestea au loc.  Impactul unui furnizor de servicii de microfinanțare este doar un aspect al performanței sale sociale. Conceptul de performanță socială implică luarea în considerare a factori precum:
-       scopul și obiectivele unei organizații;
-       intrările sale (resurse și procedurile interne);
-       rezultate;
-       impactul acesteia.
Analiza performanței sociale a furnizorilor de servicii de microfinanțare implică înțelegere și evaluare a resurselor investite de furnizorii și eficiența acestora, în scopul de a atinge scopul și obiectivele stabilite inițial (Lapenu și Reboul, 2006). Evaluările performanței sociale au două obiective complementare: asigurarea unei înțelegeri a proceselor implementate pentru a favoriza îmbunătățirea acestora atunci când este necesar  și să demonstreze eficiența acțiunilor furnizorului principal prin măsurarea impactului schimbărilor pentru clienții (Lapenu și Reboul, 2006).  În acest sens, evaluarea impactului de microfinanțare a prestatorilor de servicii nu este doar o modalitate de a asigura o finanțare continuă, ci un instrument pentru a ajuta organizația să învețe și să funcționeze mai bine prin proiectarea de produse și procese care se dovedesc mai potrivite atât din punct de vedere al  clienților, cât și al furnizorilor  (Copestake și Williams, 2011; Karlan și Goldberg, 2011; Copestake, 2014; GECES 2014). Îmbunătățirea impactului activităților organizațiilor se poate face prin colectarea de date pe plan intern în mod regulat și fiabil, dar nu neapărat într-un "mod științific". Ceea ce contează este că rezultatele evaluării sunt semnificative și credibile pentru a permite luarea unor decizii relevante. Încercarea de a dovedi impactul unei organizații necesită o metodologie care nu respectă numai cerințele interne, dar care are și un standard extern de credibilitate.   Această "schimbare" în ce privește metodologia de implementare a fost, de asemenea, susținută de doi factori. Primul este faptul că finanțatorii externi au fost de multe ori mai interesați de dovada impactului sprijinul lor financiar pentru organizațiile de microfinanțare, mai degrabă decât de a contribui la procesul de învățare și îmbunătățirea acestuia (Bédécarrat et al, 2012;. Naudet et al,. 2012; Copestake, 2014). Al doilea factor este că cele mai multe informații necesare pentru a evalua performanța socială a unei organizații sunt ușor accesibile pe plan intern în timp ce evaluarea impactului necesită colectarea informațiilor prin angajarea discuțiilor cu clienți și potențial non-clienți (de exemplu, contrafactuale). Colectarea datelor este o sarcină deosebit de dificilă pentru personalul care nu este pregătit  pentru astfel de sarcini de cercetare.

Metode de evaluare impact cantitativ
Metode de evaluare impact cantitativ sunt puse în aplicare în scopul de a cuantifica gradul de schimbare din cauza unui program de microfinanțare. Acestea ar trebui implementate odată ce există o înțelegere sigură a naturii impactului care trebuie măsurat. Metode de evaluare impact cantitativ pot fi clasificate în trei grupe principale în funcție de tipul de metode utilizate. 

Primul grup de metode face apel la metode "non-experimentale”. Aceste metode nu generează un carcater contrafactual, dar compara situația clienților înainte și după ce au beneficiat de acest program. Aceste metode sunt considerate ca fiind cea mai slabă proiectarea de evaluare.   Al doilea grup este format din metode "cvasi-experimentale", care generează o abordare contrafactuală din partea clienților al căror acces la programul este reținut.  În cele din urmă, al treilea grup este format din metodele "experimentale", care includ studii de control aleatorii (RCT).  Aceasta presupune  selecție aleatorie a unui grup de tratament care va  beneficia de program și un grup de control sau comparație care nu vor beneficia de program. Caracterul aleatoriu ar trebui să  asigure că cele două grupuri sunt absolut similare, în medie, și, prin urmare, că singurele lor diferențe sunt date de faptul de a beneficia sau nu de program.   Evaluarea impactului de microfinanțare nu este o activitate simplă. Există o mare varietate de abordări fiecare  având diferite obiective relevante pentru diferite scopuri.

USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ