Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Noutati


Miercuri, 25 noiembrie 2015, la sala de conferinţe ”Mircea Vodă”, Hotel Royal Bucharest, a avut loc conferinţa naţională de încheiere a proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural” (ID 135486), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! Implementarea proiectului a fost realizată de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de solicitant, în parteneriat cu Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (Partener 1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală  – FNGAL (Partener 2). În cadrul acestuia, 1830 de presoane au beneficiat de consiliere/orientare sustenabilitate zone rurale, au fost 128 de participanţi la programe integrate (mediere - 891 persoane şi programe de formare profesională -  390 persoane).  Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 20 luni în regiunile Nord - Est; Sud - Est; Sud - Muntenia; Nord - Vest; Vest; Centru şi Bucureşti - Ilfov şi a asigurat desfăşurarea de cursuri de formare profesională pentru următoarele ocupaţii: Administrator de risc (AR), Analist credite (AC), Intermediar în activitatea financiară şi bancară (Broker).                     

Contextul în care s-a implementat proiectul poate fi sintetizat astfel:  la nivelul anului 2013, aproximativ 40% din populaţia României rurale nu avea acces direct la serviciile financiare;   costuri mari pentru microcreditele acordate din cauza costurilor cu provizioanele;  microcreditele sunt în medie mai scumpe cu aproximativ 30% decât cele oferite în sistemul bancar;  finalitatea lor este cam 60% pentru capital de lucru, 40% pentru investiţii. Se impune astfel următoarea concluzie: mediul rural este subfinanţat şi incluziunea financiară determină în mod direct incluziunea socială. Acest proiect pilot, inedit pentru piaţa de microfinanţare din România, oferă celor din mediul rural posibilitatea să aibă acces la servicii financiare de calitate.  

În prezentarea proiectului la această conferinţă, Doamna Otilia Manta, Manager de Proiect, Preşedinte Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) a ţinut să sublinieze următoarele: ”În perioada de sustenabilitate proiectul poate deveni o bază de pornire pentru dezvoltarea de noi investiţii prin complementaritatea cu alte programe de finanţare. De asemenea, în urma implementării, proiectul va contribui semnificativ, direct şi indirect prin efectul de multiplicare, la dezvoltarea oportunităţilor de ocupare în mediul rural!” Dl Flaviu Popa, Preşedinte Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR, Partener 1 în proiect a declarat: ”Atunci când am iniţiat şi am scris proiectul nu credeam că vom reuşi. Trebuie să mărturisesc cu bucurie că echipa pe care am mobilizat-o pentru acest proeict  a făcut faţă”.  Domnul Alexandru Potor, Preşedinte Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală  – FNGAL , Partener 2 în proiect a amintit faptul că: ”Proiectul a fost un prim pas în efortul de a stimula cultura microfinanţării în mediul rural. Îmi doresc că acest pas să continue pentru că este unul din lucrurile bune aduse de acest proeict inovativ”.  O imagine de ansamblu a  importanţei proiectului  pentru spaţiul rural a fost prezentată de domnul Petru Rareş, Preşedinte de onoare al Asociaţiei de Dezvoltare în Afaceri (ADA): ”Acest proiect, inedit şi original, a identificat în cele şase regiuni în care a fost implementat, condiţii pentru funcţionarea  întreprinderilor  specilaizate în formarea, identificarea şi consilierea pentru microcreditare. Aceasta este o necesitate a mediului rural, în care trăiesc şi muncesc micii fermieri, de a fi orientaţi şi asistaţi în implementarea proiectelor de microfinanţare pe care le desfăşoară. În acest context s-a identificat o necesitate substanţială de dezvoltare a unor vectori de consultanţă privaţi, dar şi publici,  pentru a realiza proiectele fermierilor afectaţi de un deficit substanţial de cultură fianciară.”

La începutul lunii decembrie, proiectul „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural” (ID 135486), urmează să fie prezentat în cadrul unui webinar organizat la Bruxelles de către European Microfinance Network (EMN).


USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ