Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Noutati


ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, Bucureşti, sector 1, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (Partener 1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală – FNGAL (Partener 2), anunţă desfăşurarea în luna Noiembrie a activităţii A 9.2 -Furnizarea de asistenţă şi consultanţă pentru angajarea fondatorilor prin crearea şi înregistrarea microintreprinderilor de microcreditare în mediul rural din cadrul proiectului. Activitatea are loc în regiunile de implementare ale proiectului. 

În urma implementării, vor fi transmise participanţilor competenţe practice privind ocupaţiile următoare: Analist credite (AC),  Administrator de Risc (AR), Intermediar în Activitatea Financiară şi Comercială (broker IFC) urmate de transmiterea de Competenţe Antreprenoriale (CA). Grupul ţintă propus este format în total din 1830 persoane din mediul rural, din care se estimează un minim de 50% femei. Este vizat pentru formare un grup de 390 persoane. Din aceştia, 182 persoane având studii medii instruite pentru a deveni Intermediar Financiar Comercial (IFC), 104 de persoane având studii superioare instruite pentru a deveni Analist de Credit şi 104 persoane avand studii superioare instruite pentru a deveni Administrator de Risc (AR). 

Activitatea de microfinanţare în mediul rural se încadrează în patru domenii tematice: abordarea realităţii de afaceri a micilor fermieri din mediu rural cu ajutorul tehnologiei moderne de comunicare pentru a depăşi bariera de distanţă şi de informare, respectiv eliminarea blocajelor de comunicare, gestionarea riscurilor la nivelul fermei şi a gospodariei rurale, precum şi gruparea de servicii microfinanţare cu servicii nefinanciare pentru abordarea multiplelor constrângerile cu care se întâlnesc majoritatea fermierilor. 

Proiectul strategic „Microcreditarea, componentă fundamentală  a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, ”Investeşte în oameni!” are valoarea totală de 8.045.909, 66 lei şi se implementează în regiunile Nord – Est, Sud – Est, Sud – Muntenia, Nord – Vest, Vest, Centru şi Bucureşti - Ilfov pe o durată de 20 luni. 


USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ