Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Noutati


În perioada 14 - 20 septembrie au avut loc sesiunile de formare profesională pentru calificările Intermediar în Activitatea Financiară şi Comercială (IFC), Administrator de Risc (AR) şi Analist Credite (AC) în cadrul proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”.

Cursurile s-au desfăşurat în localităţile Juriţa (IFC), Vărădia de Mureş (IFC), Archiş (AC) şi Felnac (AR) din judeţul Arad. Cursanţii fac parte din membrii ai grupului ţintă informat şi consiliat în cadrul proiectului. Cursurile s-au finalizat cu examene de absolvire, iar din cadrul absolvenţilor s-au selectat participanţii la cursul de Competenţe Antreprenoriale (CA) care s-a desfaşurat în perioada 24 – 29 septembrie..

Proiectul „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”,   este implementat de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de lider de parteneriat, alături de parteneri în proiect: Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (P1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală  – FNGAL (P2). 

În urma implementării, vor fi transmise participanţilor competenţe practice privind ocupaţiile următoare: Analist credite (AC),  Administrator de Risc (AR), Intermediar în Activitatea Financiară şi Comercială (broker IFC) urmate de transmiterea de Competenţe Antreprenoriale (CA). Grupul ţintă propus este format în total din 1830 persoane din mediul rural, din care se estimează un minim de 50% femei.  Este vizat pentru formare un grup de 390 persoane. Din aceştia,182 persoane având studii medii instruite pentru a deveni Intermediar Financiar Comercial (IFC), 104 de persoane având studii superioare instruite pentru a deveni Analist de Credit şi 104 persoane avand studii superioare instruite pentru a deveni Administrator de Risc (AR). 


USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ