Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Noutati


Proiectul „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”,   este implementat de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de lider de parteneriat, alături de parteneri în proiect: Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (P1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală  – FNGAL (P2). 

În urma implementării, vor fi transmise participanţilor competenţe practice privind ocupaţiile următoare: Analist credite (AC),  Administrator de Risc (AR), Intermediar în Activitatea Financiară şi Comercială (broker IFC) urmate de transmiterea de Competenţe Antreprenoriale (CA). Grupul ţintă propus este format în total din 1830 persoane din mediul rural, din care se estimează un minim de 50% femei.  Este vizat pentru formare un grup de 390 persoane. Din aceştia,182 persoane având studii medii instruite pentru a deveni Intermediar Financiar Comercial (IFC), 104 de persoane având studii superioare instruite pentru a deveni Analist de Credit şi 104 persoane avand studii superioare instruite pentru a deveni Administrator de Risc (AR). 

Activitatea de microfinanţare în mediul rural se încadrează în patru domenii tematice: abordarea realităţii de afaceri a micilor fermieri din mediu rural cu ajutorul tehnologiei moderne de comunicare pentru a depăşi bariera de distanţă şi de informare, respectiv eliminarea blocajelor de comunicare, gestionarea riscurilor la nivelul fermei şi a gospodariei rurale, precum şi gruparea de servicii microfinanţare cu servicii nefinanciare pentru abordarea multiplelor constrângerile cu care se întâlnesc majoritatea fermierilor. 

Fermierii au de regulă o educaţie financiară limitată şi, în acelaşi timp,  acces limitat la instrumentele financiare moderne. Mai mult, mulţi dintre aceşti fermieri mici au trecut recent de la agricultura de subzistenţă la agricultura comercială. Prin urmare, un aspect important pentru micii fermieri, alături de instrumentele de microfinanţare, este educarea acestora în vederea accesului la instrumente financiare moderne. În plus, mulţi dintre micii fermieri locuiesc în zonele rurale îndepărtate ceea ce face de multe ori aproape imposibil serviciul de retail banking. În mod indirect, proiectul  „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”,   răspunde şi nevoii de educare financiar bacară a persoanelor din mediul rural.


USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ