Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Noutati


Un recent articol publicat în ”MICROFINANCE Barometer 2015” analiza piaţa microfinanţării din Europa (”Latest trends of the microfinance sector in Europe”- Nicola BENAGLIO, Policy & Research Officer, European Microfinance Network). Potrivit acestui articol, sectorul de microfinanţare din Europa a fost în ultimii ani, în mod constant, în extindere chiar şi în timpul crizei economice. Într-un context în care 24,8% din populaţia UE-28 este expusă riscului de sărăcie sau de excluzie socială şi aproape 24 de milioane de oamenii sunt şomeri.  Microfinanţare a apărut ca un instrument de politică socială esenţială pentru promovarea selfemployment, de sprijin pentru microîntreprinderi şi luptă împotriva excluziunii sociale şi financiare. Uniunea Europeană a recunoscut rolul sectorului de microfinanţare şi va continua să sprijine sectorul şi în perioada 2014 - 2020 prin  Programul UE pentru ocuparea forţei de muncă şi Social Innovation (EASI) cu instrumente financiare dedicate şi anume garanţii şi împrumuturi, precum şi servicii de asistenţă tehnică. Mai mult, UE promovează dezvoltarea sectorului prin Codul de conduită pentru proviziunii de  microcredite. Acest cod prevede recomandări şi standarde care ar trebui să stimuleze cele mai bune practici în sectorul microcredite. Respectarea acestuia a devenit obligatorie pentru a primi finanţare în cadrul EASI. Sectorul de microfinanţare european rămâne foarte eterogen din punct de vedere al  modelelor instituţionale cu ONG-uri, fundaţii şi instituţii financiare non-bancare. În acest context, este evident că obiectivele pe care şi le propune proiectul „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural” sunt convergente cu cele ale pieţei europene de microfinanţare, dovedind astfel viabilitatea şi importanţa sa pentru dezvoltarea sectorului de microfinanţare în mediul rural. 

În urma implementăîrii proiectului vor fi transmise participanţilor competenţe practice privind ocupaţiile următoare: Analist credite (AC),  Administrator de Risc (AR), Intermediar în Activitatea Financiară şi Comercială (broker IFC) urmate de transmiterea de Competenţe Antreprenoriale (CA). Grupul ţintă propus este format în total din 1680 persoane din mediul rural, din care se estimează un minim de 50% femei. Din aceştia, 420 de presoane beneficiază de consiliere/orientare iar 312 vor participa la programe de formare profesională. Proiectul „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”,   implementat  de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de lider de parteneriat, alături de parteneri în proiect: Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (P1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală  – FNGAL (P2), reprezintă în acest sens  o iniţiativă benfică pentru mediul rural. 

USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ