Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Noutati


Programului National de Dezvoltare Rurala, submasuri 6.2. și 6.4 destinate investitiilor in afaceri nonagricole din mediul rural.

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor urmeaza a avea loc in aproximativ 7 zile calendaristice de la data publicarii ghidurilor finale pe fiecare sesiune deschisă.

Ce activitati se pot realiza? 
Servicii: cabinete medicale, service-uri auto, afaceri in IT, consultanta financiară, contabilitate, cabinet veterinar si altele;
Productie: fabrica de peleti, fabrica de componente electrice, constructii metalice, fabrica de mobila, farmaceutice, mestesuguri etc.;
Turism: agro-pensiuni si activitati de agrement;
Alte activitati/ servicii suport.

Care este finantarea maxima care se acorda unui proiect? 
Pentru linia de finantare 6.2 - Pana la 70.000 euro (100% nerambursabili), iar plata efectiva se acorda in doua transe: 70% avans la inceputul proiectului si 30% la final, dupa indeplinirea indicatorilor de proiect;

SAU
Pentru linia de finantare 6.4 - Pana la 200.000 euro (pana la 90% finantare nerambursabila) pentru cei care doresc o investitie mai complexa, cu plata in transe periodice (maxim 5 transe) pe perioada realizarii investitiei;
In ce puteti investi? 
Construirea sau modernizarea spatiului pentru desfasurarea activitatii;
Cumpararea de echipamente, utilaje sau orice alte dotari necesare afacerii;
Alte cheltuieli necesare proiectului;
Cine poate accesa finantarea? 
Microintreprinderile, intreprinderile mici sau orice persoana fizica care poate infiinta o firma in rural pana la data depunerii proiectului;
Evaluarea si aprobarea se face in ordinea punctajului, pana la epuizarea bugetului disponibil! Sesiunea de depunere va deschisa cel putin 5 zile, sau pana cand valoarea publica a proiectelor depuse atinge plafonul de 200% din nivelul alocarii sesiunii anuale.


PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
Măsura de finanțare 2.1.A. destinată investitiilor pentru dezvoltarea microintreprinderilor din urban (2.1 A) finantat prin Programul Operational Regional (POR)

Apelul a fost lansat in data de 27.07.2016 si va ramane deschis pana la 27.01.2017.

Daca sunteti administratorul unei microintreprinderi (cu pana la 9 angajati si pana la 2 mil de euro cifra de afaceri/active totale), cu o vechime de functionare de minim 1 an si doriti sa realizati investitii in: 
Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii;
Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comert on-line.
acest apel va ofera posibilitatea sa primiti o finantare nerambursabila de pana la 90% din cheltuielile eligibile;

Valoarea eligibila a proiectului: intre 25.000 euro – 200.000 euro.
Investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov si ITI Delta Dunarii NU sunt eligibile!

Măsura 2.2. aferent investitiilor realizate de IMM-uri prin Programul Operational Regional (POR) pentru proiecte mai complexe dezvoltate de IMM-uri (cu pana la 250 de angajati si pana la 50 mil euro cifra de afaceri), inclusiv microintreprinderi, se poate obtine o finantare cuprinsa intre 200.000 euro si 1.000.000 euro, lansarea este estimata in perioada Septembrie-Octombrie 2016.

Versiunea consultativa a Ghidului Solicitantului aferent investitiilor realizate de IMM-uri prin Programul Operational Regional (POR) a fost publicat spre dezbatere publica, pana la data de 24.08.2016.

Beneficiari eligibili: 
IMM-uri non-agricole din mediul urban (inclusiv microintreprinderi) si
Intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural;
Se solicita o vechime de minim 3 ani si existenta profitului din exploatare in anul anterior depunerii proiectului.

Regiunile eligible: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Investitii eligibile: 
a. Construirea, modernizarea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
b. Dotarea cu active corporale (echipamente, utilaje etc), necorporale (brevete, licente etc), inclusiv instrumente de comercializare on-line;
c. Implementarea sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii;
d. Participarea la targuri si expozitii internationale, misiuni comerciale etc.
Valoarea eligibila a proiectului:  minimum 200.000 euro si maximum 1.000.000 euro.

Rata finantarii nerambursabile:

Pentru investitiile mentionate la punctele a) si b): 
Intreprinderi mijlocii: 60% (din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru) si 45% (din regiunea Vest);
Intreprinderi mici si microintreprinderi: 70% (din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru) si 55% (din regiunea Vest);
Pentru investitiile mentionate la punctele c) si d): in limita a 90%;


Programul Operațional Capitalul Uman

Ministerul Fondurilor Europene a lansat spre consultare publica Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice “Romania Start-up Plus”, aferent Obiectivului Specific 3.7 din cadrul POCU 2014-2020.
Proiectele urmaresc incurajarea anteprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu, prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil non-agricol din zona urbana.

Beneficiarul proiectului trebuie sa asigure grupului tinta: 
Cursuri de educatie anteprenoriala;
Consiliere in implementarea planului de afaceri;
Un program de mentorat si dezvoltarea afacerii;
Un micro-grant in valoare de maxim 40.000 euro/plan de afaceri;
Valoarea maxima a proiectului: maxim 5.000.000 euro.
Aplicanti/Parteneri eligibili: 
Furnizori de formare profesionala continua autorizati, publici si privati;
Organizatii sindicale si patronate;
Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
Asociatii profesionale;
Camere de comert si industrie;
ONG-uri
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta.
Grupul tinta: 
Persoane fizice care intentioneaza sa infiinteze o afacere (ex. someri/ inactivi/ persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca).

linkuri utile:

http://www.afir.info/
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional

USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ