Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Noutati


În data de 17 ianuarie, Fondul European de Investiții (FEI) și UniCredit au semnat contractul de garanții InnovFin, acordate IMM-urilor pentru a dinamiza accesul la finanțare pentru firmele inovatoare mici, mijlocii și cu capitalizare medie în 8 țări. Această tranzacție beneficiază de sprijin din partea Orizont 2020, programul-cadru pentru cercetare și inovare al UE, și din partea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), pilonul central al Planului de Investiții pentru Europa.

UniCredit, prin subsidiarele sale, va oferi astfel o finanțare suplimentară de 160 de milioane de euro companiilor inovatoare din România, Bulgaria, Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Republica Cehă, Slovacia, și Serbia.
Băncile din Bosnia și Herțegovina și Serbia vor beneficia de sprijinul unei garanții oferite de FEI și sprijinită prin Orizont 2020, în timp ce contractele de garanție cu băncile grupului UniCredit din România, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria vor avea la bază sprijinul Planului de Investiții pentru Europa.


Mai mult

ADA este autorizata pentru furnizarea de programe certificate la nivel naţional, structurate după metodologia impusă de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi urmareste acoperirea tuturor unităţilor de competenţă identificate în piaţa muncii pentru fiecare ocupaţie în parte.


Mai mult

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor urmeaza a avea loc in aproximativ 7 zile calendaristice de la data publicarii ghidurilor finale pe fiecare sesiune deschisă.

Ce activitati se pot realiza? 
Servicii: cabinete medicale, service-uri auto, afaceri in IT, consultanta financiară, contabilitate, cabinet veterinar si altele;
Productie: fabrica de peleti, fabrica de componente electrice, constructii metalice, fabrica de mobila, farmaceutice, mestesuguri etc.;
Turism: agro-pensiuni si activitati de agrement;
Alte activitati/ servicii suport.


Mai mult

În iunie 2010, la summitul G20 de la Toronto a fost lansat Parteneriatul global pentru incluziune financiară. Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional  și Biroul Internațional al Muncii și-au orientat programele lor spre aspecte legate de incluziunea financiară ca o condiție esențială pentru crearea de locuri de muncă și generarea de venituri. De asemenea, Comisia Europeană, în colaborare cu Banca Europeană de Investiții, au stabilit numeroase programe, precum "Jasmine" și ”Progress”, pentru a sprijini instituțiile de microfinanțare și pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială. Mai recent, în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii adoptată în 2010, Comisia Europeană a cerut statelor membre, printre alte recomandări, necesitatea  de  a"dezvolta strategii concrete pentru inovare socială, cum ar fi parteneriatul public privat,  ce asigură un sprijin financiar adecvat și previzibil, inclusiv de microfinanțare "(Comisia Europeană, 2013, p. 12). Se vrea astfel atingerea obiectivului de a ridica cel puțin 20 de milioane de persoane din sărăcie și excluziune socială și creșterea posibilității de ocupare a populației în vârstă de 20-64 de ani la 75%.


Mai mult

Miercuri, 25 noiembrie 2015, la sala de conferinţe ”Mircea Vodă”, Hotel Royal Bucharest, a avut loc conferinţa naţională de încheiere a proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural” (ID 135486), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! Implementarea proiectului a fost realizată de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de solicitant, în parteneriat cu Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (Partener 1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală  – FNGAL (Partener 2). În cadrul acestuia, 1830 de presoane au beneficiat de consiliere/orientare sustenabilitate zone rurale, au fost 128 de participanţi la programe integrate (mediere - 891 persoane şi programe de formare profesională -  390 persoane).  Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 20 luni în regiunile Nord - Est; Sud - Est; Sud - Muntenia; Nord - Vest; Vest; Centru şi Bucureşti - Ilfov şi a asigurat desfăşurarea de cursuri de formare profesională pentru următoarele ocupaţii: Administrator de risc (AR), Analist credite (AC), Intermediar în activitatea financiară şi bancară (Broker).                                                                                                            

Contextul în care s-a implementat proiectul poate fi sintetizat astfel:  la nivelul anului 2013, aproximativ 40% din populaţia României rurale nu avea acces direct la serviciile financiare;   costuri mari pentru microcreditele acordate din cauza costurilor cu provizioanele;  microcreditele sunt în medie mai scumpe cu aproximativ 30% decât cele oferite în sistemul bancar;  finalitatea lor este cam 60% pentru capital de lucru, 40% pentru investiţii. Se impune astfel următoarea concluzie: mediul rural este subfinanţat şi incluziunea financiară determină în mod direct incluziunea socială. Acest proiect pilot, inedit pentru piaţa de microfinanţare din România, oferă celor din mediul rural posibilitatea să aibă acces la servicii financiare de calitate.  


Mai mult

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, Bucureşti, sector 1, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (Partener 1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală – FNGAL (Partener 2), anunţă desfăşurarea în luna Noiembrie a activităţii A 9.2 -Furnizarea de asistenţă şi consultanţă pentru angajarea fondatorilor prin crearea şi înregistrarea microintreprinderilor de microcreditare în mediul rural din cadrul proiectului. Activitatea are loc în regiunile de implementare ale proiectului. 

În urma implementării, vor fi transmise participanţilor competenţe practice privind ocupaţiile următoare: Analist credite (AC),  Administrator de Risc (AR), Intermediar în Activitatea Financiară şi Comercială (broker IFC) urmate de transmiterea de Competenţe Antreprenoriale (CA). Grupul ţintă propus este format în total din 1830 persoane din mediul rural, din care se estimează un minim de 50% femei. Este vizat pentru formare un grup de 390 persoane. Din aceştia, 182 persoane având studii medii instruite pentru a deveni Intermediar Financiar Comercial (IFC), 104 de persoane având studii superioare instruite pentru a deveni Analist de Credit şi 104 persoane avand studii superioare instruite pentru a deveni Administrator de Risc (AR). 


Mai mult

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, Bucureşti, sector 1, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (Partener 1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală – FNGAL (Partener 2), anunţă desfăşurarea în luna octombrie a seminariilor regionale de promovare a microîntreprinderilor specializate în microcreditare în mediul rural din cadrul proiectului. Evenimentele vor avea loc în regiunile de implementare ale proiectului. 

Proiectul strategic „Microcreditarea, componentă fundamentală  a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, ”Investeşte în oameni!” are valoarea totală de 8.045.909, 66 lei şi se implementează în regiunile Nord – Est, Sud – Est, Sud – Muntenia, Nord – Vest, Vest, Centru şi Bucureşti - Ilfov pe o durată de 20 luni. 


Mai mult

În perioada 14 - 20 septembrie au avut loc sesiunile de formare profesională pentru calificările Intermediar în Activitatea Financiară şi Comercială (IFC), Administrator de Risc (AR) şi Analist Credite (AC) în cadrul proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”.

Cursurile s-au desfăşurat în localităţile Juriţa (IFC), Vărădia de Mureş (IFC), Archiş (AC) şi Felnac (AR) din judeţul Arad. Cursanţii fac parte din membrii ai grupului ţintă informat şi consiliat în cadrul proiectului. Cursurile s-au finalizat cu examene de absolvire, iar din cadrul absolvenţilor s-au selectat participanţii la cursul de Competenţe Antreprenoriale (CA) care s-a desfaşurat în perioada 24 – 29 septembrie..

Proiectul „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”,   este implementat de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de lider de parteneriat, alături de parteneri în proiect: Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (P1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală  – FNGAL (P2). 


Mai mult

Proiectul „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”,   este implementat de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de lider de parteneriat, alături de parteneri în proiect: Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (P1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală  – FNGAL (P2). 

În urma implementării, vor fi transmise participanţilor competenţe practice privind ocupaţiile următoare: Analist credite (AC),  Administrator de Risc (AR), Intermediar în Activitatea Financiară şi Comercială (broker IFC) urmate de transmiterea de Competenţe Antreprenoriale (CA). Grupul ţintă propus este format în total din 1830 persoane din mediul rural, din care se estimează un minim de 50% femei.  Este vizat pentru formare un grup de 390 persoane. Din aceştia,182 persoane având studii medii instruite pentru a deveni Intermediar Financiar Comercial (IFC), 104 de persoane având studii superioare instruite pentru a deveni Analist de Credit şi 104 persoane avand studii superioare instruite pentru a deveni Administrator de Risc (AR). 


Mai mult

Un recent articol publicat în ”MICROFINANCE Barometer 2015” analiza piaţa microfinanţării din Europa (”Latest trends of the microfinance sector in Europe”- Nicola BENAGLIO, Policy & Research Officer, European Microfinance Network). Potrivit acestui articol, sectorul de microfinanţare din Europa a fost în ultimii ani, în mod constant, în extindere chiar şi în timpul crizei economice. Într-un context în care 24,8% din populaţia UE-28 este expusă riscului de sărăcie sau de excluzie socială şi aproape 24 de milioane de oamenii sunt şomeri.  Microfinanţare a apărut ca un instrument de politică socială esenţială pentru promovarea selfemployment, de sprijin pentru microîntreprinderi şi luptă împotriva excluziunii sociale şi financiare. Uniunea Europeană a recunoscut rolul sectorului de microfinanţare şi va continua să sprijine sectorul şi în perioada 2014 - 2020 prin  Programul UE pentru ocuparea forţei de muncă şi Social Innovation (EASI) cu instrumente financiare dedicate şi anume garanţii şi împrumuturi, precum şi servicii de asistenţă tehnică. Mai mult, UE promovează dezvoltarea sectorului prin Codul de conduită pentru proviziunii de  microcredite. Acest cod prevede recomandări şi standarde care ar trebui să stimuleze cele mai bune practici în sectorul microcredite. Respectarea acestuia a devenit obligatorie pentru a primi finanţare în cadrul EASI. Sectorul de microfinanţare european rămâne foarte eterogen din punct de vedere al  modelelor instituţionale cu ONG-uri, fundaţii şi instituţii financiare non-bancare.


Mai mult

În luna iunie au continuat sesiunile de consiliere pentru membrii grupului ţintă din cadrul proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în OAMENI!”. În urma implementăîrii proiectului vor fi transmise participanţilor competenţe practice privind ocupaţiile următoare: Analist credite (AC),  Administrator de Risc (AR), Intermediar în Activitatea Financiară şi Comercială (broker IFC) urmate de transmiterea de Competenţe Antreprenoriale (CA). Grupul ţintă propus este format în total din 1680 persoane din mediul rural, din care se estimează un minim de 50% femei. Din aceştia, 420 de presoane beneficiază de consiliere/orientare iar 312 vor participa la programe de formare profesională.


Mai mult

În luna mai au avut loc mai multe sesiuni de consiliere pentru membrii grupului ţintă. Sesiunile s-au desfăşurat în regiunile de implementare a proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, contract POSDRU/135/5.2/S/135486 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în OAMENI!”, mai precis în judeţele Arad, Maramureş, Braşov, Sibiu, Călăraşi, Ialomiţa, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vrancea, Galaţi şi Bacău. Proiectul este implementat de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de lider de parteneriat, alături de parteneri în proiect: Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (P1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală – FNGAL (P2). 


Mai mult

În luna aprilie au avut loc mai multe acţiuni specifice activităţii de consiliere ce se desfăşoară în cadrul proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, contract POSDRU/135/5.2/S/135486 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în OAMENI!” - stabiliere locaţii de desfăşurare sesiuni de consiliere, planificare sesiuni, etc. 

Proiectul este implementat  de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de lider de parteneriat, alături de parteneri în proiect: Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (P1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală  – FNGAL (P2). 


Mai mult

Portalul proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”,  contract POSDRU/135/5.2/S/135486 a fost prezentat în premieră cu prilejul conferinţei naţionale de lansare din 17 iulie 2014, el putând fi accesat la adresa www.microcreditare.ro 

Pentru membrii grupului ţintă, pentru experţii implicaţi în implementare, acesta reprezintă, întâi de toate, o primă sursă de informare despre activităţile ce se derulează în cadrul proiectului. Este, în al doilea rând, şi o excelentă unealtă de promovare şi de conştientizare a publicului larg prinvind  obiectivele proiectului, evenimentele din cadrul proiectului, partenerii, procedurile de achiziţie ce se derulează în  cadrul proiectului, evenimentele de informare şi publicitate precum şi datele de contact.  

Portalul găzduieşte, de asemenea, materialele de curs dezvoltate, cele mai bune proiecte de curs, grile de evaluare, metodologii de organizare, Ghidul Întreprinzătorului dintr-un cluster rural. 


Mai mult

Proeiectul  „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, contract POSDRU/135/5.2/S/131046, cofinanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane


Mai mult


În apropierea încheierii anului 1 de implementare a proeictului  „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, contract POSDRU/135/5.2/S/131046, cofinanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 POSDRU/135/5.2/S/135486,  Investeşte în oameni!, urmează să se defășoare o serie de activități conscrate organizării și desfășurării cursurilor de FP. Printre acestea se numără și  A7.2 Organizarea si furnizarea a 5 cursuri de Competențe Antreprenoriale (CA)  la nivel INTER-REGIONAL. 


Mai mult

În luna februarie 2015 au continuat activităţile de informare şi înregistrare a memebrilor din grupul ţintă din cadrul proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”,


Mai mult

În luna ianuarie, a X-a lună de implementare a proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, contract POSDRU/135/5.2/S/131046, cofinanţat din Fondul Social European  prin Programul 


Mai mult

În luna decembrie continuă derularea activităţii ”A2.4 Promovarea cursurilor REGIONALE de Intermediar Financiar Comercial (IFC), Analist de Credit (AC), Administrator de Risc (AR)” prin care are loc informarea şi înregistrarea grupului


Mai mult

În cursul lunii noiembrie 2014 continuă activitatea de informare şi înregistrare grup ţintă din cadrul proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, contract POSDRU/135/5.2/S/131046


Mai mult

Marți, 28 octombrie 2014, a fost semnat parteneriatul transnațional dintre Asociația de Dezvoltare in Afaceri (ADA), prin dna. Otilia Manta, Președinte ADA și  European Microfinance Network (EMN), prin domnul Jorge Ramirez Puerto, General Manager EMN.Mai mult

Portalul pentru IMM-uri pune la dispoziţie o amplă secţiune consacrată informaţiilor privind posibilele oportunităţi de finanţare pentru IMM-uri.


Mai mult

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, Bucureşti, sector 1, în calitate de beneficiar în parteneriat cu Asociaţia Institutul pentru


Mai mult

COSME este în primul şi în primul rând un instrument care va îmbunătăţi accesul IMM-urilor la finanţare, va sprijini


Mai mult

Progress (Instrumentul european de microfinanţare Progress) oferă, prin intermediul furnizorilor de microcredite, fonduri pentru persoanele care şi-au pierdut locul de muncă


Mai mult

Uniunea Europeană derulează programe de microcreditare prin care facilitează acordarea de împrumuturi de până la 25 000 EUR persoanelor fizice autorizate şi firmelor cu mai puţin de 10 angajaţi. UE nu oferă microcredite (împrumuturi de până la 25 000


Mai mult

Piaţa europeană a microfinanţării este un sector tânăr şi în plină dezvoltare, care are un potenţial considerabil. Totuşi, această piaţă este încă destul de eterogenă, din cauza disparităţii cadrului


Mai mult

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA), în calitate de Solicitant, anunţă începerea implementării proiectului strategic „Microcreditarea, componentă fundamentală


Mai mult

Joi, 17 iulie 2014, la sala de conferințe ”Mircea Vodă”, Hotel Royal Bucharest, a avut loc conferința națională de lansare a proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural


Mai mult


USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ