Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Solicitant

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) este o instituţie ce are ca principal obiectiv crearea de oportunităţi de colaborare, pentru membrii săi, cu terţe persoane din ţară şi străinătate. Constituită conform OG nr. 26/2000, modificată şi completată prin OG 37/2003, Asociaţia a primit avizul Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Culturii şi Cultelor. ADA a fost înregistrată prin hotărârea judecătorească 77A/J/2004, definitivă şi irevocabilă la 31.01.2005.

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri este o organizaţie non - guvernamentală care încearcă să se impună pe piaţă prin calitatea serviciilor oferite şi prin relaţiile privilegiate cu partenerii săi, fiind sprijinită de o echipă de specialişti cu înaltă calificare şi cu multă experienţă.

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri doreşte să dezvolte o reţea de parteneri de prestigiu atât în România, cât şi în străinătate, conlucrând cu organizaţii patronale, camere de comerţ, organizaţii profesionale şi cu organe ale administraţiei de stat.

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri urmăreşte, prin strategia de bază, următoarele obiective:

 • Conlucrarea cu organizaţii patronale, camere de comerţ, organizaţii profesionale şi cu organe ale administraţiei de stat în adoptarea de soluţii ce prezintă interes pentru organizaţiile furnizoare de servicii de instruire şi servicii suport, precum şi pentru beneficiarii acestor servicii;
 • Organizarea de congrese, simpozioane, seminarii şi alte activităţi specifice domeniului;
 • Editarea de publicaţii (reviste, broşuri şi studii) şi materiale informative specifice. ADA asigură serviciile de editare, marketing şi difuzare pentru publicaţiile AgroTerra şi InfoConsulting, precum şi pentru lucrările apărute sub egida Editurii AgroTerra, toate acestea fiind mărci înregistrate ale Grupului Român pentru Investiţii şi Consultanţă;
 • Crearea unei zone europene de cooperare în domeniul educaţiei şi instruirii, având drept scop:
  1. dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor, în special ale tinerilor, în procesul de formare profesională şi instruire la toate nivelurile;
  2. îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la instruire permanentă şi pe tot parcursul vieţii, în vederea dezvoltării capacităţii de adaptare;
  3. promovarea contribuţiei formării profesionale la activitatea de inovare, în vederea creşterii competitivităţii şi a spiritului antreprenorial. Un accent deosebit se pune pe cooperarea între instituţiile de formare profesională şi firme;
  4. contribuţia la promovarea unui spaţiu cultural pentru toate popoarele europene, caracterizat atât prin diversitate culturală, cât şi printr-un patrimoniu cultural comun, având drept obiectiv sprijinirea proiectelor de cooperare în toate sectoarele artistice şi culturale (artă dramatică, arte vizuale şi plastice, literatură, patrimoniu, etc.), precum şi încurajarea creativităţii şi mobilităţii, accesul publicului la cultură, diseminarea artei şi a culturii, precum şi dialogul intercultural;
  5. dezvoltarea şi creşterea competitivităţii afacerilor;
  6. promovarea spiritului antreprenorial;
  7. simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului administrativ şi legislativ în domeniul afacerilor;
  8. îmbunătăţirea mediului financiar în beneficiul întreprinzătorilor, în special al IMM-urilor;
  9. facilitarea accesului la serviciile de asistenţă, la programele şi reţelele Uniunii şi îmbunătăţirea coordonării acestor facilităţi.

Beneficiarii tuturor acestor acţiuni, întreprinse de Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri sunt:
 • întreprinderile mici şi mijlocii cu capital românesc, cu capital mixt sau cu capital străin;
 • întreprinderile mari cu capital românesc, cu capital mixt sau cu capital străin;
 • organisme guvernamentale şi neguvernamentale;
 • alte categorii de beneficiari.

Principalele activitati desfasurate de Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri sunt:
 • organizarea de vizite de studiu, intalniri, seminarii si evenimente;
 • organizarea de activitati de formare si de sustinere pentru dezvoltarea resurselor umane in parteneriat cu institutii si agentii locale si internationale; evaluarea competentelor personalului, conform standardelor profesionale cerute de piata, ca suport de monitorizare a rezultatelor de formare;
 • evaluarea personalului de specialitate/managerial pentru firme locale sau in colaborare cu institutii din UE.

Incepand cu luna ianuarie 2014, Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri a obtinut acreditarea in vederea prestarii serviciilor specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, respectiv servicii de informare si consiliere si servicii de mediere pe piata interna.

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri - implementare proiecte FS. In perioada februarie 2010 - ianuarie 2013, Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri a implementat, în calitate de beneficiar, proiectul strategic “Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România!” (ID 54620), cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi din bugetul naţional. Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale, în regiunile, Sud-Muntenia, Sud-Vest şi Sud-Est în vederea accesului şi dezvoltării sustenabile în ocupare, în activităţi non agricole, pe o piaţă a muncii în continuă mişcare. Durata de implementare a proiectului: 36 luni (1 februarie 2010 - 31 ianuarie 2013).

Rezultate finale:

 • 540 participanţi din zonele rurale la programe integrate;
 • 1. 500 participanţi din zonele rurale;
 • 1. 500 participanţi la campanii de informare şi con ştientizare;
 • 540 participanţi la activităţi de consiliere, motivare şi orientare;
 • 540 participanţi la programe de formare profesională (calificare şi perfecţionare) pentru patru meserii din turismul rural:administrator pensiune turistică; cameristă; bucătar; ospătar;

In cadrul acestui proiect, Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri a elaborat studii şi cercetări privind piaţa muncii, a participat la campaniile de informare/publicitate, a sprijinit crearea de reţele locale şi regionale de coordonare a serviciilor de ocupare, a încurajat crearea de parteneriate locale şi regionale în toate regiunile, a participat la activităţi de conştientizare a grupului ţintă şi de asistenţă privind iniţierea de noi afaceri în mediul rural. Experienta specifica in domeniul resurselor umane, relevanta pentru activitatea proiectului, s-a materializat prin participarea in calitate de partener sau subcontractor in implementarea multor proiecte realizate cu FSE. Rolul sau in procesul implementarii acestor tipologii de proiecte in Romania a constat in: cautarea partenerilor locali si colaborarea in faza de proiectare a bugetului si a formularului pentru prezentarea proiectului; promovarea proiectului in Romania, dupa aprobare; interviuri individuale pentru selectarea participantilor prin aplicarea unei metode specifice de analiza a competentelor; acorduri cu coordonatori, profesori, si personalul administrativ; acorduri logistice (sali); intocmirea graficelor perioadei de formare, gestionarea etapei de formare profesionale; raportul bugetului.

In perioada aprilie 2014 - august 2015, Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri implementeaza in calitate de solicitant proiectul startegic multi-regional ”Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului in mediul rural”, ID135486, avand ca obiectiv dezvoltarea unei retele nationale, unitare, integrate, functionale si sustenabile de microintreprinderi specializate in microfinantare la nivel de comune – poli antreprenoriali de ocupare pentru persoane in cautarea unui loc de munca, someri, manageri si angajați din mediul rural.


USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ