Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Partener 2

Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală – FNGAL

Scopul Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală (FNGAL) îl constituie reprezentarea unitară și coerentă a intereselor legitime ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din România în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor cuprinse în strategiile de dezvoltare locală proprii GAL-urilor componente.

GAL sunt parteneriate public – private care au ca obiectiv major dezvoltarea diferitelor microregiuni cu caracter rural, în principal prin promovarea, evaluarea și selecția de proiecte cu componentă nerambursabilă finanțate de Uniunea Europeană în cadrul Axei IV LEADER din Fondul European Agricol și de Dezvoltare Rurală (FEADR). Membrii asociați sunt exclusiv asociații de dezvoltare cu statut special (acestea din urmă sunt compuse din societăți comerciale, asociații comunitare, persoane fizice cu experiență în activitatea de dezvoltare economică și socială, reprezentanți ai autorităților publice, etc).

Membrii FNGAL au ca responsabilitate directă implementarea unei Strategii de Dezvoltare a unei microregiuni din zona de funcționare, activitate pentru care beneficiază de finanțare din Planul Național de Dezvoltare Rurală.

În cadrul acestei inițiative complexe fiecare dintre membri implementează activități diverse, iar dintre acestea una dintre cele mai importante vizează pregătirea reprezentanților actorilor cheie din teritoriu în vederea abordării politicilor de dezvoltare locală într-o manieră sustenabilă și coerentă. Succesul implementării strategiilor GAL este condiționat de viabilitatea proiectelor selectate și în special de posibilitatea beneficiarilor finali (agenți economici, ONG-uri, unități de cult, etc) de a-și finanța proiectele selectate prin intermediul GAL-urilor.

În România există în acest moment 163 de GAL -uri care acoperă o suprafață de 141 391 kmp și o populație de 6 766 377 locuitori.

În structura GAL-urilor sunt asociate aproximativ 4100 de entități – actori cheie ai dezvoltării microregiunilor. Prin construcția liniilor de finanțare utilizate de GAL-uri în vederea promovării și selecției de proiecte în teritoriu se impune o limită maximă de 200.000 Euro a valorii Cererilor de Finanțare nerambursabilă.

În general însă media valorii Cererilor de Finanțare se află între 50.000 și 60.000 Euro – acestea intrând în categoria proiectelor mici și foarte mici. Implementarea proiectelor descrise mai sus se face pe principiul rambursării cheltuielilor efectuate – de aici rezultă faptul că beneficiarii finali au nevoie de asigurarea prefinanțării activităților pentru a implementa activitățile prevăzute în Cererile de Finanțare.

Evaluarea realizată pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) la nivel național în 21.06.2013, cu ocazia cele de-a X-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare a PNDR unde FNGAL este membru cu statut de observator, arăta o situație foarte dificilă a implementării proiectelor cu finanțare europeană în spațiul rural datorată în principal lipsei de resurse financiare și datorită dificultății accesului la finanțare/micro-finanțare.

FNGAL contribuie ca membru în Comitetele Consultative Tematice ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la propunerea de Analiza SWOT privitoare la spațiul rural al României, analiză care va sta la baza documentelor strategice care se utilizează în implementarea fondurilor europene din 2014-2020. În această analiză toți participanții care au adus contribuții au revenit în mod constant asupra amenințării reprezentate în viitor de lipsa micro-finanțării și inexistența unui corp viabil de specialiști care să sprijine funcționarea acestei verigi foarte importante în realizarea diverselor investiții de dezvoltare.


USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ