Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Biblioteca virtuala


Carti si monografii de specialitate Acte normative si legislative Periodice Studii de specialitate Surse on line Regulamente UE

Regulamente UE

Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene, REGULAMENTUL (UE) NR. 806/2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene, REGULAMENTUL (UE) NR. 806/2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, Strasbourg, 2014
Cuvinte cheie: Reglementari UE
Sursa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0806&rid=1
Comisia Europeană, REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 710/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește condițiile de aplicare a procesului de adoptare a deciziei comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului, Comisia Europeană, REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 710/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește condițiile de aplicare a procesului de adoptare a deciziei comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului, Bruxelles, 2014
Cuvinte cheie: Reglementari UE
Sursa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0710&rid=1
Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene, REGULAMENTUL (UE) NR. 600/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene, REGULAMENTUL (UE) NR. 600/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, Bruxelles, 2014
Cuvinte cheie: Reglementari UE
Sursa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0600&rid=1
Comisia Europeană, REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 625/2014 AL COMISIEI din 13 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat, Comisia Europeană, REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 625/2014 AL COMISIEI din 13 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat, Bruxelles, 2014
Cuvinte cheie: Reglementari UE
Sursa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0625&rid=1

USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ