Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Biblioteca virtuala


Carti si monografii de specialitate Acte normative si legislative Periodice Studii de specialitate Surse on line Regulamente UE

Periodice

Manta Otilia, Microfinanţarea şi incluziunea financiară a fermelor în mediul rural românesc, Bucureşti, Agroterra, InfoConsulting Bucureşti, 2014
Manta Otilia, În faţa unui nou grânar ademenitor, Bucureşti, AgroTerra Bucureşti,
Manta Otilia, Microfinanţarea şi incluziunea financiară a fermelor în mediul rural românesc, “BALANCE, Club of Rome Magazine” 2014
Donosa D., Ştefan G., Aspects of microcrediting in Romania, Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria, Agricultural University Plovdiv, 2005
Donosă D., Probleme ale creditarii şi finanţării agriculturii în economia de piaţă, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Agronomie, vol 42 Iaşi, 1999
Donosă D., Aspecte privind evaluarea activităţii instituţiilor de intermediere financiară în creditarea ruralului, Iaşi, Analele ştiinţifice ale Institutului de Studii Europene “ Ştefan Lupaşcu “ Iaşi, seria Secvenţe praxiologice Iaşi, 2003
Donosă D., Aspects of microcrediting in agriculture. Supplyers of microcrediting services, Iaşi, Analele USAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol.47 Iaşi, 2004
Donosă D., Managementul riscului în creditarea rurală, Iaşi, Analele USAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol. 47 Iaşi, 2004
Donosă D., Strategii de risc în creditarea şi dezvoltarea activităţilor agricole, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Agronomie, vol 48 Iaşi, 2005
Donosă D., Macovei Gh., Iniţierea şi dezvoltarea unui plan de afaceri,, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Horticultură, vol. 40 Iaşi, 1997
Donosă D., Magazin P., Macovei Gh., Probleme ale finanţării şi creditării agriculturii în economiile în tranziţie, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Agronomie, vol 42 Iaşi, 1999
Donosă D., Ştefan G., Moraru R.A., Aspecte privind evaluarea activităţii instituţiilor de intermediere financiară în creditarea ruralului, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Agronomie, vol 43. Iaşi, 2000
Donosă D, Magazin P., Macovei Gh., Arborele de decizie a extinderii venitului rural, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol 43 Iaşi, 2000
Donosă D., Moraru RA, Macovei Gh., Ştefan G., Intervenţii directe în finanţarea rurală, Iaşi, Analele USAMV Iaşi, seria Horticultură, vol. 44 Iaşi, 2001
Donosă D, Magazin P., Macovei Gh, Ştefan G., Interdependenţa dintre macroeconomie şi pieţele financiare rurale, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Medicină, Veterinară, vol. 44, fascicula II Iaşi, 2001
Donosă D, Gavril Şt, Magazin P., Instrumente de credit agricol, Iaşi, Analele USAMV Iaşi, seria Horticultură, vol. 45 Iaşi, 2002
Donosă D., Moraru R.A., Ştefan G., Pieţe financiare rurale, Iaşi, Analele USAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol. 47 Iaşi, 2004
Donosă D., Moraru R.A., Ştefan G., Strategii de risc în creditarea şi dezvoltarea activităţilor agricole, Iaşi, Analele USAMV Iaşi, seria Horticultură, vol. 47 Iaşi, 2004
Donosă D., Macovei Gh., Aspecte ale microcreditării în agricultură. Ofertanţi de servicii de microcreditare, Iaşi, Analele USAMV Iaşi, seria Horticultură, vol. 47 Iaşi, 2004
Macovei Gh., Donosă D., L‘evolution du commerce avec des produits agricoles roumains sur le marche mondial entre 1991 - 1994, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Agronomie, vol 38 Iaşi, 1995
Macovei Gh., Donosă D., The entrepreneur’s complex approach in the market economy, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Agronomie, vol 39 Iaşi, 1999
Macovei Gh., Donosă D., The entrepreneur’s complex approach in the market economy, in Contribti allo studio della transizione dell’agricoltura rumena verso il mercato : aspetti strutturali, economici ed estimativi, Italia, Edizione Conquiste Bologna, 1996
Macovei Gh., Magazin P., Caea A., Leonte C., Donosă D., Dezvoltarea rurală - o abordare strategică, Bucureşti, Revista Tribuna Economică, nr. 47 Bucureşti, 1996
Macovei Gh., Donosă D., Cooperatismul în România, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Horticultură, vol. 40 Iaşi, 1997
Macovei Gh., Donosă D., Iniţierea şi dezvoltarea unui plan de afaceri, Iaşi, Analele UŞAMV IaşI, seria Horticultură, vol 40 Iaşi, 1997
Macovei Gh., Donosă D., Viziunea riscului in noile afaceri, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Agronomie, vol. 41 Iaşi, 1998
Magazin P., Macovei Gh., Donosă D., Consumul de bunuri agroalimentare, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Horticultură, vol. 41 Iaşi, 1998
Macovei Gh., Donosă D., Opţiuni ale studenţilor în decizii de consum, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Medicină Veterinară Iaşi, 1998
Macovei Gh., Donosă D., Politici agricole si subdezvoltarea României, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Agronomie, vol 42 Iaşi, 1999
Macovei Gh., Avarvarei I., Donosă, D., Politici agricole şi subdezvoltarea agriculturii în România, Iaşi, Analele USAMV, Iaşi, seria Agronomie, vol. 43 Iaşi, 2000
Filip C-tin, Donosă D., Evaluarea patrimoniului întreprinderii agricole, Iaşi, Analele UŞAMV Iaşi, seria Agronomie, vol 45 Iaşi, 2002
Macovei Gh., Donosă D., Întreprinzătorul şi afacerile de risc, Iaşi, Analele ştiinţifice ale Institutului de Studii Europene “ Ştefan Lupaşcu “ Iaşi, seria Secvenţe praxio – logice Iaşi, 2003
Ştefan G., Ciurea I.V., Brezuleanu S., Donosă D., Definirea stării de optim economic a exploataţiilor agricole, Bucureşti, Analele U.Ş.A.M.V. Bucureşti Bucureşti, 2001
Ştefan G., Ciurea I.V., Brezuleanu S., Donosă D., Dezvoltarea comunităţilor rurale-prezent şi viitor, Bucureşti, Analele U.Ş.A.M.V, Bucureşti Bucureşti, 2001
Donosă Dan, Macovei Gh., Ştefan G., Moraru R.A., Diagnoza economicofinanciară la SC Ţigănaşi SA, jud. Iaşi, Iaşi, Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi, seria Agronomie vol. 47 Iaşi, 2004
Donosă D., Strategii de risc în creditarea şi dezvoltarea activităţilor agricole, Iaşi, Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi seria Agronomie vol. 48 Iaşi, 2005
Magazin P., Ştefan G., Donosã D., Diaconu C., Agroturismul – factor dedezvoltare a spatiului rural, Iaşi, Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi Seria Horticultură vol. 48 Iaşi, 2005
Ştefan G., Donosă D., Gîţan D., Strategii de dezvoltare rurală în Bazinul Dornelor, Iaşi, Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi Seria Horticultură vol. 48 Iaşi, 2005
Donosã D., Moraru R.A, Unele aspecte ale managementului financiar ale organizaţiilor de microcreditare, Iaşi, Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi Seria Horticultură vol. 48 Iaşi, 2005
Donosă D., Gavril Şt., Managementul portofoliului de credite pentru organizaţii de microcreditare, Iaşi, , Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi Seria Zootehnie vol. 48 Iaşi, 2005
Donosă D., Instrumente de măsurare a susţinerii agriculturii, Iaşi, Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi Seria Horticultură vol. 48 Iaşi, 2005
Donosă D., Strategii de risc în creditarea şi dezvoltarea activităţilor agricole, Iaşi, Analele U.Ş.A.M.V. Iaşi, seria Agronomie vol. 48 Iaşi, 2005
Donosă D., Aspecte ale microceditării în România, Iaşi, Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi Seria Horticultură vol. 50 Iaşi, 2007
Donosă D., Donosă Raluca, Aspecte actuale privind comportamentul financiar al populaţiei din ţările Europei Centrale şi de Est - Aspecte ale microceditării în România, Iaşi, Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi Seria Zootehnie vol. 51 Iaşi, 2008
Donosă D., Ştefan G., Aspecte ale stării financiare ale gospodăriilor în România, Iaşi, Lucrari stiintifice Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi Seria Zootehnie vol. 51 Iaşi, 2008
Donosă D., Aspecte ale vulnerabilităţii financiare a consumatorului, Iaşi, Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi Seria Agricultură vol. 51 Iaşi, 2008
Donosă D., Sistemul financiar românesc şi riscurile sale, Iaşi, Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi Seria Horticultură vol. 52 Iaşi, 2008
Donosă D., Aspects of enterprise’s crediting in the currently economical context , Timişoara, Lucrări ştiinţifice seria I, vol. X, Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicina Veterinara a Banatului Timişoara Timişoara, 2008
Donosă D., Raluca-Elena Donosă, Ştefan G., Aspecte ale caracteristicilor întreprinzătorului, Iaşi, Lucrări ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi Seria Agricultură vol. 52 Iaşi, 2009
Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică Bucureşti, 2012

USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ