Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 10.11.2015, ora 11:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de închiriere sală de evenimente şi servicii de hrană”, Cod 55300000-3; 70310000-7, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 10.11.2015, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
Asociaţia Institutul pentru Microintreprinderi Integrate Regional (AIMIR)
COM. BRAN, SAT. POARTA, NR. 177, CP 507025, jud. Brasov
Tel: 0723529312,  e- mail: popa.flaviu@gmail.comProiectul: POSDRU/135/5.2/S/135486
Titlul proiectului: “Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului în mediul rural” 

Anunţ achiziţie directă: 

FURNIZARE DE CARTI DE SPECIALITATE IN INOVARE, ANTREPRENORIAT SI MANAGEMENT DESTINATE PERIOADEI DE SUSTENABILITATE POST-FORMARE PROFESIONALĂ  SI POST-PROIECT 
din Proiectul POSDRU/135/5.2/S/135486 
Asociaţia AIMIR, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului specificat mai sus,  în calitate de achizitor, anunţă procedura de achiziţie directă - pentru achizitia  FURNIZARE DE CARTI DE SPECIALITATE IN INOVARE, ANTREPRENORIAT SI MANAGEMENT DESTINATE PERIOADEI DE SUSTENABILITATE POST-FORMARE PROFESIONALĂ  SI POST-PROIECT din Proiectul POSDRU/135/5.2/S/135486 

Achiziţia se realizează în cadrul contractului: POSDRU/135/5.2/S/135486 pentru proiectul “Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului în mediul rural”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Criteriile de atribuire: - Timpul de ofertare cel mai scurt si preţul cel mai scăzut.
Lista produselor necesare si adresa de livrare se pot obţine în urma unei solicitări adresate achizitorului.
Achizitorul isi rezerva dreptul de a combina sub-seturile posibile de oferta functie de titlurile, cantitatile si preturile ofertate comparativ cu lista completa propusa spre livrare. 
Destinatia produselor va fi orasul Bucuresti.
Ofertele de preţ se pot depune până la data de 13.11.2015 ora 12:00 astfel:
- la punctul de lucru al Asociaţiei AIMIR, Bucuresti, str. Munţii Gurghiului nr 70, Sector 6, CP 060316 sau
- prin e-mail: popa.flaviu@gmail.com sau  ehuliera@yahoo.co.uk
Pentru informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie, ne puteţi contacta la:

E-mail: ehuliera@yahoo.co.uk sau  popa.flaviu@gmail.com 
Persoana de contact: Huliera Elena – Secretar Partener 1, Tel. 0721366648


Data lansare: 30.10.2015

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ DIN ROMÂNIA, cu sediul în Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, etj. 8, ap. 36, Jud. Braşov, cod fiscal 31953473, reprezentată legal prin Potor Dănuţ Alexandru, în calitate de Preşedinte,  organizează în data de 23.10.2015 ora 17:00,  licitaţie privind Achizitie de mobilier (COD CPV 39112100-1, 39121100-7, 39121200-8, 39122100-4, 39136000-6), necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 23.10.2015 ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 0752449460  sau pe email la adresa: office@fngal.ro.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 16.10.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de accesorii foto-video”, Cod CPV 30233180-6, 30233300-4, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 16.10.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 19.10.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de arhivare”, Cod CPV 79995100-6, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 19.10.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 19.10.2015, ora 11:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de prelucrare de date”, Cod CPV 72310000-1, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 19.10.2015, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 16.10.2015, ora 11:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de traducere”, Cod CPV 79530000-8, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 16.10.2015, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ DIN ROMÂNIA, cu sediul în Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, etj. 8, ap. 36, Jud. Braşov, cod fiscal 31953473, reprezentată legal prin Potor Dănuţ Alexandru, în calitate de Preşedinte,  organizează în data de 09.10.2015 ora 17:00,  licitaţie privind Achizitie de echipamente si licente software (COD CPV 30213100-6, 48000000-8), necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 09.10.2015 ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 0752449460 sau pe email la adresa: office@fngal.ro.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 09.10.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de editare şi tipărire ghid de bune practici”, Cod CPV 79810000-5, 79970000-4, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 09.10.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 02.10.2015, ora 14:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de cazare şi masă (prânz şi cină) şi servicii de închiriere sală de curs în Com. Miroslava, jud. Iaşi”, Cod CPV 55100000-1, 55300000-3, 70310000-7, necesare pentru personalul propriu şi participanţii la cursurile interregionale planificate în regiunea Nord-Est în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 02.10.2015, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 02.10.2015, ora 13:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de cazare şi masă (prânz şi cină) şi servicii de închiriere sală de curs în Com. Bran, Jud. Braşov”, Cod CPV 55100000-1, 55300000-3, 70310000-7, necesare pentru personalul propriu şi participanţii la cursurile interregionale planificate în regiunea Centru în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 02.10.2015, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 21.09.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de hrană în jud. Maramureş”, Cod 55310000-6, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 21.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 22.09.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de cazare în Com. Moneasa, Jud. Arad”, Cod 55270000-3, necesare pentru personalul propriu şi participanţii la cursurile interregionale planificate în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 22.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 21.09.2015, ora 18:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de hrană în Com. Moneasa, Jud. Arad”, Cod 55310000-6, necesare pentru personalul propriu şi participanţii la cursurile interregionale planificate în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 21.09.2015, ora 17:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 18.09.2015, ora 11:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de consiliere privind înfiinţarea de microîntreprinderi specializate în microcreditare”, Cod 79000000-4, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 18.09.2015, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 17.09.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate” (Cod CPV 22110000-4, 22200000-2), necesare pentru realizarea activităţilor planificate în cadrul proiectului “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 17.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 15.09.2015, ora 11:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de închiriere sală de curs în Com. Moneasa, Jud. Arad”, Cod CPV 70310000-7, necesare pentru realizarea activităţii privind organizarea cursurilor interregionale planificate în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 15.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 15.09.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de servicii de închiriere sală de cursuri interregionale în jud. Maramureş”, Cod 70310000-7, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 15.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 18.09.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de închiriere sală de curs în Com. Miroslava, Jud. Iaşi”, Cod CPV 70310000-7, necesare pentru realizarea activităţii privind organizarea cursurilor regionale planificate în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 18.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 11.09.2015, ora 11:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de cazare în jud. Maramureş”, Cod 55270000-3, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 11.09.2015, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 11.09.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de catering în Jud. Arad”, Cod 55500000-5, necesare pentru personalul propriu şi participanţii la cursurile regionale planificate în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 11.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 10.09.2015, ora 11:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de hrană în jud. Maramureş”, Cod 55310000-6, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 10.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 10.09.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de catering în jud. Maramureş”, Cod 55500000-5, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 10.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 09.09.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de servicii de închiriere sală de cursuri regionale în jud. Maramureş”, Cod 70310000-7, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 09.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 09.09.2015, ora 11:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de închiriere sală de curs în Jud. Arad”, Cod CPV 70310000-7, necesare pentru realizarea activităţii privind organizarea cursurilor regionale planificate în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 09.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
Asociaţia Institutul pentru Microintreprinderi Integrate Regional (AIMIR) COM. BRAN, SAT. POARTA, NR. 177, CP 507025, jud. Brasov Tel: 0723529312,  e- mail: popa.flaviu@gmail.com


Proiectul: POSDRU/135/5.2/S/135486
Titlul proiectului: “Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului în mediul rural” 

Anunţ achiziţie directă: 

Achiziţie: FURNIZARE DE MATERIALE CONSUMABILE  DE TIP RECHIZITE NECESARE PENTRU PREGATIREA SI DESFASURAREA CURSURILOR DE COMPETENTE FINANCIARE SI RESPECTIV ANTREPRENORIALE  din Proiectul POSDRU/135/5.2/S/135486 
Asociaţia AIMIR, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului specificat mai sus,  în calitate de achizitor, anunţă procedura de achiziţie directă - pentru achizitia FURNIZARE DE MATERIALE CONSUMABILE DE TIP RECHIZITE necesare pentru pregatirea si desfasurarea a 6 cursuri de competenţe financiare şi respectiv 2 de competenţe antreprenoriale din Proiectul POSDRU/ 135/ 5.2/ S/ 135486.
Achiziţia se realizează în cadrul contractului: POSDRU/135/5.2/S/135486 pentru proiectul “Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului în mediul rural”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriile de atribuire: Condiţiile de livrare (timp şi destinaţii) cele mai avantajoase şi preţul cel mai scăzut.
Lista produselor necesare şi adresele de livrare se pot obţine în urma unei solicitări adresate achizitorului.
Destinaţiile produselor  vor fi oraşul Bucureşti şi comunele Bran, jud Braşov, respectiv Miroslava, jud Iaşi. 
Ofertele de preţ se pot depune până la data de 16.09.2015 ora 10:00 astfel:
- la punctul de lucru al Asociaţiei AIMIR, Bucuresti, str. Munţii Gurghiului nr 70, Sector 6, CP 060316 sau
- prin e-mail: popa.flaviu@gmail.com sau  ehuliera@yahoo.co.uk
Pentru informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie, ne puteţi contacta la:

E-mail: ehuliera@yahoo.co.uk sau  popa.flaviu@gmail.com 
Persoana de contact: Huliera Elena – Secretar Partener 1, Tel. 0721.36.66.48


Data lansare: 14.09.2015
Asociaţia Institutul pentru Microintreprinderi Integrate Regional (AIMIR) COM. BRAN, SAT. POARTA, NR. 177, CP 507025, jud. Brasov Tel: 0723529312,  e-mail: popa.flaviu@gmail.comProiectul: POSDRU/135/5.2/S/135486
Titlul proiectului: “Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului în mediul rural” 

Anunţ achiziţie directă: 

Achiziţie: FURNIZARE DE CALCULATOARE PORTABILE (LAPTOP), COMPONENTE  ŞI  ACCESORII AFERENTE NECESARE EXPERŢILOR PENTRU DESFĂŞURAREA SUB-ACTIVITĂŢILOR RĂMASE ŞI PENTRU PERIOADA DE SUSTENABILITATE  din Proiectul POSDRU/135/5.2/S/135486 
Asociaţia AIMIR, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului specificat mai sus,  în calitate de achizitor, anunţă procedura de achiziţie directă - pentru achiziţia FURNIZARE DE CALCULATOARE PORTABILE (LAPTOP), COMPONENTE ŞI ACCESORII AFERENTE necesare experţilor pentru desfăşurarea sub-activităţilor rămase şi pentru perioada de sustenabilitate  din Proiectul POSDRU/135/5.2/S/135486 

Achiziţia se realizează în cadrul contractului: POSDRU/135/5.2/S/135486 pentru proiectul “Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului în mediul rural”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Criteriile de atribuire: Timpul de livrare cel mai scurt şi preţul cel mai scăzut.
Lista produselor necesare si adresa de livrare se pot obţine în urma unei solicitări adresate achizitorului.
Destinatia produselor va fi oraşul Bucureşti.
Ofertele de preţ se pot depune până la data de 16.09.2015 ora 10:00 astfel:
- la punctul de lucru al Asociaţiei AIMIR, Bucureşti, str. Munţii Gurghiului nr 70, Sector 6, CP 060316 sau
- prin e-mail: popa.flaviu@gmail.com sau  ehuliera@yahoo.co.uk
Pentru informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie, ne puteţi contacta la:

E-mail: ehuliera@yahoo.co.uk sau  popa.flaviu@gmail.com 
Persoana de contact: Huliera Elena – Secretar Partener 1, Tel. 0721366648


Data lansare: 14.09.2015
Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional (AIMIR) COM. BRAN, SAT. POARTA, NR. 177, CP 507025, jud. Brasov Tel: 0723529312,  e- mail: popa.flaviu@gmail.com


Proiectul: POSDRU/135/5.2/S/135486
Titlul proiectului: “Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului în mediul rural” 

Anunţ achiziţie directă: 

Achiziţie: FURNIZARE DE MODUL SOFTWARE  NECESAR FUNCŢIONĂRII MULTIFUNCŢIONALULUI  XEROX WORKCENTRE 7220 ŞI CONECTAT LA CALCULATOARE CU SISTEM DE OPERARE DE TIP UNIX  din Proiectul POSDRU/135/5.2/S/135486 
Asociaţia AIMIR, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului specificat mai sus,  în calitate de achizitor, anunţă procedura de achiziţie directă - pentru achiziţia FURNIZARE DE MODUL SOFTWARE NECESAR FUNCŢIONĂRII MULTIFUNCŢIONALULUI XEROX WORKCENTRE 7220 ŞI CONECTAT LA  CALCULATOARE CU SISTEM DE OPERARE DE TIP UNIX 
din Proiectul POSDRU/135/5.2/S/135486 

Achiziţia se realizează în cadrul contractului: POSDRU/135/5.2/S/135486 pentru proiectul “Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului în mediul rural”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriile de atribuire: Timpul de livrare cel mai scurt şi preţul cel mai scăzut.
Numele modulului software si adresa de livrare se pot obţine în urma unei solicitări adresate achizitorului.
Destinaţia produsului va fi oraşul Bucureşti.
Ofertele de preţ se pot depune până la data de 16.09.2015 ora 10:00 astfel:
- la punctul de lucru al Asociaţiei AIMIR, Bucuresti, str. Munţii Gurghiului nr 70, Sector 6, CP 060316 sau
- prin e-mail: popa.flaviu@gmail.com sau  ehuliera@yahoo.co.uk
Pentru informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie, ne puteţi contacta la:

E-mail: ehuliera@yahoo.co.uk sau  popa.flaviu@gmail.com 
Persoana de contact: Huliera Elena – Secretar Partener 1, Tel. 0721.36.66.48


Data lansare: 14.09.2015
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 14.09.2015, ora 14:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de cazare şi masă (prânz şi cină) în Com. Miroslava, jud. Iaşi”, Cod CPV 98341000-5, 55300000-3, necesare pentru personalul propriu şi participanţii la cursurile regionale planificate în regiunea Nord-Est în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 14.09.2015, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 

Invitaţia de participare se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 14.09.2015, ora 13:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de cazare şi masă (prânz şi cină) în Com. Bran, Jud. Braşov”, Cod CPV 98341000-5, 55300000-3, necesare pentru personalul propriu şi participanţii la cursurile regionale planificate în regiunea Centru în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 14.09.2015, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 

Invitaţia de participare se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 07.09.2015, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de cazare şi masă (prânz şi cină) în Com. Miroslava, jud. Iaşi”, Cod CPV Cod CPV 98341000-5, 55300000-3, necesare pentru personalul propriu şi participanţii la cursurile regionale planificate în regiunea Nord-Est în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 07.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 07.09.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de cazare şi masă (prânz şi cină) în Com. Bran, Jud. Braşov”, Cod CPV Cod CPV 98341000-5, 55300000-3, necesare pentru personalul propriu şi participanţii la cursurile regionale planificate în regiunea Centru în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 07.09.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro
EDERAŢIA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ DIN ROMÂNIA, cu sediul în Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, etj. 8, ap. 36, Jud. Braşov, cod fiscal 31953473, reprezentată legal prin Potor Dănuţ Alexandru, în calitate de Preşedinte,  organizează în data de 04.09.2015 ora 17:00,  licitaţie privind Achiziţia de cazare, masă şi închiriere sală de curs (cod CPV 98341000-5, 55311000, 55120000), necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 04.09.2015 ora 16:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 0752449460, fax  031.437.74.30 sau pe email la adresa: office@fngal.ro
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ DIN ROMÂNIA, cu sediul în Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, etj. 8, ap. 36, Jud. Braşov, cod fiscal 31953473, reprezentată legal prin Potor Dănuţ Alexandru, în calitate de Preşedinte,  organizează în data de 31.08.2015 ora 17:00,  licitaţie privind Achiziţia de servicii de contabilitate (cod CPV 79211000 ), necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 31.08.2015 ora 16:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 0752449460, fax  031.437.74.30 sau pe email la adresa: office@fngal.ro.
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ DIN ROMÂNIA,cu sediul in Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 19, etj.8, ap.36, Jud.Brasov, cod fiscal 31953473, reprezentata legal prin Potor Danut Alexandru, in calitate de Presedinte,  organizează în data de 09.09.2015 ora 17:00,  licitaţie privind „ACHIZIŢIA DE MATERIALE CONSUMABILE – PRODUSE DE BIROTICĂ, PAPETĂRIE ŞI CARTUŞE TONER”- COD CPV 30192700-8, 42964000-1, 30125100-2, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 09.09.2015 ora 16:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 0752449460, fax 031.437.74.30 sau pe email la adresa: office@fngal.ro.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 24.08.2015, ora 10:00, licitaţie privind “Achiziţia de materiale consumabile – produse de birotică, papetărie şi cartuşe toner”, Cod CPV 30192700-8, 42964000-1, 30125100-2, necesare pentru realizarea activităţilor planificate în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 24.08.2015, ora 09:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 

Invitaţia de participare se descarcă aici.
Asociaţia Institutul pentru Microintreprinderi Integrate Regional (AIMIR)-P1, cu sediul în Sat Poarta nr.72A, Com.Bran, Judeţul Brașov, cod fiscal 31216013, reprezentată legal prin Popa Flaviu, în calitate de Preşedinte,  organizează în data de 20.08.2015 ora 16:00,  licitaţie privind Achiziţia de servicii de contabilitate (cod CPV 79211000 ), necesară în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 20.08.2015 ora 15:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 0721.36.66.48 sau 0723.52.93.12 sau pe email la adresa: ehuliera@yahoo.co.uk.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 13.05.2015, ora 17:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de cazare în jud. Iaşi”, Cod CPV 98341000-5, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 13.05.2015, ora 16:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 25.02.2015, ora 13:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de campanie de promovare pe internet”, Cod CPV 79341400-0, 79342200-5, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 25.02.2015, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro


Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 23.02.2015, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de întreţinere echipamente IT - multifuncţionale”, Cod CPV 50312000-5, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 23.02.2015, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 19.02.2015, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de licenţe software”, Cod CPV 48000000-8, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 19.02.2015, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 16.02.2015, ora 13:00, licitaţie privind “Achiziţia de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate”, Cod CPV 22110000-4, 22200000-2, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 16.02.2015, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 16.01.2015, ora 13:00, licitaţie privind “Achiziţia de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate”, Cod CPV 22110000-4, 22200000-2, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 16.01.2015, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro


Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 19.12.2014, ora 15:00, licitaţie privind “Achiziţia de echipamente IT şi echipamente foto-video”, Cod CPV 30213100-6, 48821000-9, 31154000-0, 32351200-0, 32333200-8, 38651000-3, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 19.12.2014, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 19.12.2014, ora 14:00, licitaţie privind “Achiziţia de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate”, Cod CPV 22110000-4, 22200000-2, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 19.12.2014, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 19.12.2014, ora 13:00, licitaţie privind “Achiziţia de materiale consumabile – produse de birotică, papetărie şi cartuşe toner”, Cod CPV 30192700-8, 42964000-1, 30125100-2, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 19.12.2014, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 25.11.2014, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de contabilitate”, Cod CPV 79211000-6, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 25.11.2014, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 
Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 28.10.2014, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de întreţinere echipamente informatice”, Cod CPV 50312000-5, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 28.10.2014, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 24.10.2014, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de consultanţă”, Cod CPV 79411000-8, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 24.10.2014, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA) with headquarters in 19B, Comana Street, district 1, Bucharest, Romania, organizes on 24.10.2014, 12:00 h, tender for "Supply of consultancy services” Code CPV 79411000-8, necessary within the project “Microfinance, a fundamental component of entrepreneurship in rural areas" POSDRU/135/5.2/S/135486. The deadline for submission of tenders is 24.10.2014, 10:00 h. Award criteria: Lowest Price. For more information you can contact tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 or email: otilia.manta@rgic.ro
For the invitation and tender documentation download here.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 23.09.2014, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de închiriere sală de evenimente”, Cod CPV 70310000-7, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 23.09.2014, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro 

Invitaţia de participare se descarcă aici.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 09.09.2014, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de materiale publicitare”, Cod CPV 22462000-6, necesare în cadrul proiectului: Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 09.09.2014, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro.

Invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice se descarcă aici.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 22.08.2014, ora 14:00, licitaţie privind “Achiziţia de maşini, echipamente şi accesorii de birou”, Cod CPV 38652120-7, 30195000-2, 30190000-7, necesare în cadrul proiectului: Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 22.08.2014, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 22.08.2014, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de multifuncţionale laser”, Cod CPV 30232110-8, necesare în cadrul proiectului: Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 22.08.2014, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 21.08.2014, ora 14:00, licitaţie privind “Achiziţia de materiale consumabile – produse pentru curăţenie şi întreţinere”, Cod CPV 39831600-2, 39831300-9, 39831240-0, 39831230-7, 39831210-1, 39831200-8, 33761000-2, 31532920-9, 39812400-1, necesare în cadrul proiectului: Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 21.08.2014, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 21.08.2014, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de materiale consumabile – produse de birotică şi papetărie”, Cod CPV 30192700-8, 42964000-1, necesare în cadrul proiectului: Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 21.08.2014, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 14.07.2014, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de materiale publicitare de tip pliante, coperţi mapă şi afişe A3”, Cod CPV 22462000-6, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 14.07.2014, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 14.07.2014, ora 13:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de mare publicitate – anunţ în ziar”, Cod CPV 79341000-6, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 14.07.2014, ora 11:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 07.07.2014, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de curierat rapid”, Cod CPV 64100000-7, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componenta fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 07.07.2014, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 07.07.2014, ora 14:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de coffee break”, Cod CPV 55330000-2, necesare în vederea organizării conferinţei de lansare a proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 07.07.2014, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 07.07.2014, ora 13:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de cazare şi masă – Lot 1 şi servicii de închiriere sală de evenimente – Lot 2”, necesare în vederea organizării conferinţei de lansare a proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 07.07.2014, ora 11:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 04.07.2014, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de creare, optimizare, întreţinere şi actualizare site interactiv”, Cod CPV 72413000-8, 72420000-0, 72600000-6, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 04.07.2014, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 06.05.2014, ora 14:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de auditare financiară”, Cod CPV 79212100-4, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componenta fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 06.05.2014, ora 12:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 06.05.2014, ora 13:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de expertiză contabilă”, Cod CPV 79211000-6, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componenta fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 06.05.2014, ora 11:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), cu sediul în strada Comana, nr. 19B, sector 1, Bucureşti, organizează în data de 05.05.2014, ora 12:00, licitaţie privind “Achiziţia de servicii de consultanţă juridică”, Cod CPV 79111000-5, necesare în cadrul proiectului: “Microcreditarea, componenta fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 05.05.2014, ora 10:00. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa la tel. 021.222.68.39, fax 021.222.68.70 sau pe email la adresa: otilia.manta@rgic.ro

Invitaţia de participare şi documentaţia de atribuire se descarcă aici.

USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ